Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvård - etiska teorier och jämförelser med prioriteringsutredningens principer

Author:
  • Anders Melin
Editor:
  • Per Carlsson
Publishing year: 2003
Language: Swedish
Publication/Series: PrioriteringsCentrums rapportserie
Document type: Report
Publisher: PrioriteringsCentrum

Summary

Frågan om hur prioriteringar bör göras inom sjukvården har under de senaste decennierna blivit allt mer diskuterad, både internationellt och i Sverige. År 1995 publicerades i Sverige en offentlig utredning med titeln "Vårdens svåra val" som behandlar dessa frågor. I utredningen presenterades följande tre etiska principer som en grund för prioriteringar: människovärdighetsprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitets-principen. Föreliggande rapporter analyserar hur dessa principer förhåller sig till centrala etiska teorier om prioriteringar, som presenterats i den internationella debatten.

Disputation

Keywords

  • Philosophy, Ethics and Religion
  • prioriteringsutredningen
  • rättviseteorier

Other

Published
2003:1
  • ISSN: 1650-8475