Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Från Byråkrati till Innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data

Author:
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Document type: Report
Publisher: Handelskammaren

Summary

Det här är en rapport från ett Vinnovafinansierat projekt där syftet har varit att empiriskt visa på de största utmaningarna för ett ökat tillgängliggörande av öppna data och att visa på möjliga vägar fram.Gemensamt för alla öppna data är att det är maskinläsbara datamängder som kan vidareutnyttjas av vem som helst. Det finns framförallt två aspekter man behöver förhålla sig till när man pratar om öppna data: Vilka datamängder det handlar om samt vilka krav som ställs på tillgängliggörandet.

• Det finns flera olika drivkrafter för att arbeta med öppna data. Exempelvis är en verklig offentlighetsprincip i en modern förvaltning är knappt möjlig utan öppna data. Rapporten beskriver ett antal grupper av olika men relaterade syften.

- Effektivisera den egna verksamheten

- Främja innovation och företagsklimat

- Främja regional upplevelse- och besöksnäring

- Öka insyn och demokratisk delaktighet

• Att tillgängliggöra data består av två huvudsakliga processer - det institutionella möjliggörandet och det tekniska tillgängliggörandet. De organisatoriska frågorna underskattas ofta.Medverkande institutioner i framtagandet av rapport: Media Evolution, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, BTH Innovation (wi.se), och Lunds universitets Internetinstitut (LUii). Huvudsaklig skribent är Joakim Lundblad vid Handelskammaren.

Keywords

  • Law
  • Work Sciences
  • Information Systems, Social aspects
  • Öppna data
  • tillgängligörande
  • Innovation
  • nyttiggörande
  • API.

Other

Published