Home

Find Publications

Theses, dissertations and research publications (including journal articles, conference abstracts and books) from Lund University are collected in this database. Where possible, the option to download a full text document is available. It is also possible to search for Lund University student theses in the student theses database.

Title Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvård - etiska teorier och jämförelser med prioriteringsutredningens principer
Author/s Anders Melin
Department/s Centre for Theology and Religious Studies
Full-text Full text is not available in this archive
Publication/Series PrioriteringsCentrums rapportserie
Publishing year 2003
Report number 2003:1
Document type Report
Status published
Popular science Yes
Editor Per Carlsson
Language Swedish
Publisher PrioriteringsCentrum
Abstract English Frågan om hur prioriteringar bör göras inom sjukvården har under de senaste decennierna blivit allt mer diskuterad, både internationellt och i Sverige. År 1995 publicerades i Sverige en offentlig utredning med titeln "Vårdens svåra val" som behandlar dessa frågor. I utredningen presenterades följande tre etiska principer som en grund för prioriteringar: människovärdighetsprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitets-principen. Föreliggande rapporter analyserar hur dessa principer förhåller sig till centrala etiska teorier om prioriteringar, som presenterats i den internationella debatten.
Subject Philosophy and Religion
Keywords rättviseteorier, prioriteringsutredningen
ISBN/ISSN/Other ISSN: 1650-8475

 

 

Contact

Jörgen Eriksson
Kristoffer Holmqvist
Mikael Graffner

Email: publicera@lub.lu.se
+46 (0)46 222 0326