Home

Organisation

The links below requires support for java-script.Administration / Sektionen Ekonomi /

Endowment Administration

På svenska


Box 117
SE-221 00 Lund
+4646-222 00 00 (oper)
Direct phone: 22+extension
Internal mail: hämtställe 31
Telephone: +4646-222 00 00
Telefax: +4646-222 71 71
Visiting address: Paradisgatan 5c, 223 50 Lund

Name Extension
Ganslandt, Klemens +4646-222 72 96


Lucat Administrator: Dag Bengtsson ,
Directory Administrator: Dag Bengtsson ,
Directory Administrator: Bjarne Hagensby ,
Director of Division: Klemens Ganslandt , Tel: +4646-222 72 96 , Fax: +4646-222 71 71 ,
Directory Administrator: Olof Jernryd ,

Divisions:
Kapitalförvaltning och redovisning
Juridik och utdelningsadministration
Stiftelse- och donationsfastigheter
Responsible for the directory of this page:
The information regarding the organization last updated: 2014-04-14