Home

LU Student Theses Database

LU Student Theses Database

Lund University's student theses database ("LUP Student Papers") - allows you to search for theses, dissertations and degree projects published by students at Lund University. In most cases the documents are available for download.

Title Mötet med sjukvården - En komparativ närläsning av fem svenska patografier
Author/s Maha Salman
Department/s Comparative Literature
Full-text Available as PDF
Publishing year 2008
Abstract Swedish Denna uppsats är en komparativ studie där fem patografier, självbiografiska sjukdomsskildringar jämförs. Detta görs för att belysa hur relationerna kan se ut mellan olika karaktärer inom sjukvården, i synnerhet förhållandet mellan patient och läkare, patient och sjusköterskor, men också förhållandet mellan sjukvårdspersonalen och patientens anhöriga.
Subject Languages and Literatures
Keywords Ingrid, Dahl, Edgardh, Maj, Fant, Lundén. Ulf, Siv, Åkermark, sjukvårdspersonal, patografi, självbiografi, sjukvård, Tora, General and comparative literature, Allmän och jämförande litteraturvetenskap
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Kerstin Bergman

Contact

Jörgen Eriksson
Kristoffer Holmqvist
Mikael Graffner

Email: publicera@lub.lu.se
+46 (0)46 222 0326