Home

LU Student Theses Database

LU Student Theses Database

Lund University's student theses database ("LUP Student Papers") - allows you to search for theses, dissertations and degree projects published by students at Lund University. In most cases the documents are available for download.

Title Bemötande vid röntgenundersökning av höftled
Alt. title Patienters och röntgensjuksköterskorsuppfattningar.
Author/s Margareta Adamczyk
Department/s Division of Nursing (Closed 2012)
Full-text Full text is not available in this archive
Publishing year 1999
Abstract English Beräknad tid för en röntgenundersökning av höftled är från fem till fyrtio minuter beroende på vilket tillstånd patienten befinner sig i. På kort tid skall patienten känna förtroende för röntgensjuksköterskan och en omvårdnadsrelation skall inledas. Syftet med studien var att jämföra uppfattningar mellan patienter och röntgensjuksköterskor om vad ett optimalt möte dem emellan kan vara. Patienter och röntgensjuksköterskor intervjuades efter kvalitativ metod på Röntgendiagnostiska kliniken i Malmö. Resultat visade att röntgensjuksköterskor upplevde behov av yrkeskompetens, en förtroendegivande kommunikation, humor och samtidigt tidseffektivitet i undersökningen. Patienter upplevde framförallt behov av information, respekt och tålamod. Som helhet skiljde sig inte patienters och röntgensjuksköterskors uppfattningar om det optimala mötet nämnvärt
Subject Medicine and Health Sciences
Keywords interaction, quality of care, patient satisfaction, höftled, röntgenavdelning
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Gunilla Nilsson

Contact

Jörgen Eriksson
Kristoffer Holmqvist
Mikael Graffner

Email: publicera@lub.lu.se
+46 (0)46 222 0326