Home

Search Results

Title Ekonomisk utveckling och demokrati – vad är sambandet?
Alt. title Kan moderniseringsteorin förklara demokratiseringen och transitionen i två olika stater?
Author/s Johanna Grönbäck, Carl-Emil Nord
Department/s Department of Political Science
Full-text Available as PDF
Publishing year 2011
Abstract Swedish Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering ut? Detta är ett statsvetenskapligt mysterium utan något definitivt svar. Moderniseringsteorin har sitt ursprung före 1959 och har sedan dess varit ett av de mest aktuella verktygen för att undersöka detta samband. I denna uppsats följer en vidare redogörelse för hur moderniseringsteorin utvecklats fram till idag, jämte kompletterande forskning på sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati.
Genom att sedan applicera moderniseringsteorin på kvalitativa fallstudier av Mongoliets och Sydkoreas respektive modernisering och demokratiska transition, har vi funnit att den fungerar väl för att undersöka de nödvändiga förutsättningarna för demokratisering, men räcker inte till för att förklara transitionen.
Subject Law and Political Science
Keywords ekonomisk utveckling, Moderniseringsteori, demokratisering, Mongoliet, Sydkorea
Document type 2nd term paper (old degree order)
Language Swedish
Supervisor Anders Sannerstedt

Bookmark and Share