Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Medicine, Lund

Fax number: +46 46 211 09 08
Visiting address: Skånes universitetssjukhus, EA-blocket, plan 2, Lund
Reglering av blodbildning. Uppkomst av leukemi. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Cellens metabolism mätt med mikrokalorimetri. Sköldkörtelhormoner. Insulin och diabetes. Neuropeptider.