The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anna-Karin Alm

Email: anna-karin [dot] alm [at] ftf [dot] lth [dot] se

Project manager at Solid State Physics
Phone: +46 46 222 16 53
Room number: C264B
Visiting address: Professorgatan 1, Lund

Project manager at Cooperation office
Phone: +46 46 222 16 53
Mobile: +46 70 922 30 70
Visiting address: Medicon Village, The Spark (402A), Scheeletorget 1, Lund

Description

Jag arbetar som projektledare inom NanoLund, Lunds universitets forskningscentrum för nanovetenskap och nanoteknik. I mitt ansvarsområde ingår att utveckla NanoLunds samarbeten med företag, forskningsinstitut och andra organisationer. Jag koordinerar också arbetet inom Grants office, där vi ger stöd till NanoLunds forskare vid ansökningar om forskningsmedel i samverkan med externa aktörer. Läs mer om NanoLund och vårt nystartade företagsnätverk NanoTechNow på hemsidan. (länkas till www.nano.lu.se) Jag har lång erfarenhet av olika former av forskningssamarbeten mellan näringsliv och akademi. Dels genom samarbeten inom mitt eget forskningsområde medicinsk cellbiologi, men också genom att ha arbetat med finansiering, strategisk utveckling och ledningsstöd avseende samverkan och innovation inom akademin. Sammantaget har jag god insikt i vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt samarbete, där resultaten är av värde för såväl forskarna som företagen.

Research support at NanoLund: Center for Nanoscience