Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jonas Lindemann

Email: jonas [dot] lindemann [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Director at LUNARC, Centre for Scientific and Technical Computing at Lund University
Phone: +46 46 222 81 62
Mobile: +46 70 791 01 18
Visiting address: V-huset ingång G2, John Ericssons väg 1, Lund

Description

Leder verksamheten under styrelsen. Huvudföredragande i styrelsen och ansvar för att verksamhet och ekonomi följer styrelsens strategi och ramar. Representera Lunarc i SNIC:s partnerkommitté. Driva och redovisa SNIC-uppdrag. Leda och koordinera arbetet inom applikations och utvecklingsgruppen. Personalansvar (systemgrupp ev. delegerad till AF). Ansvara för teknikområdena: HPC och användbarhet