The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jonas Andersson

Email: jonas [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Press officer at Communication and Collaboration, LTH
Phone: +46 46 222 70 17
Mobile: +46 72 738 58 58
Visiting address: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Communications officer at Media and Branding
Phone: +46 46 222 70 17
Mobile: +46 72 738 58 58

Description

Jag är pressekreterare och kommunikatör på Sektionen Kommunikation. Jag hjälper journalister att hitta rätt forskare eller andra personer inom universitetet. Jag producerar pressmeddelanden och nyheter till den externa webben och är redaktör för universitetets Facebook-sida för nyhetsbrevet Apropå. Jag ger även råd och stöd till forskare och kommunikatörer i mediafrågor. Jag jobbar även med kommunikation och pressfrågor på LTH, på Avdelningen Kommunikation och samverkan.