The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Manuela Rossing

Email: manuela [dot] rossing [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Faculty secretary at Faculty Office
Phone: +46 46 222 64 72

Description

Jag arbetar med administration på kansliet, som sekreterare i grundutbildningsnämnden och i olika nätverk på HT. Jag är fakulteternas kontaktperson för de högskolepedagogiska kurserna för doktorander och undervisande personal och tar emot anmälningar via mail.