The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Främlingsfientlighet i tidigmoderntid : en studie i Olaus Petris "En Swensk Cröneka"

Author

 • Genet Göransson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats blir att ta reda på hur reformatorn Olaus Petri uttryckte sin främlingsfientlighet och mot vem eller vilka den riktades. Med främlingsfientlighet menas i denna uppsats inte bara rädsla för utlänningar utan också rädsla för det som var annorlunda trots att det betecknades som svenskt. Reformationen var inte bara en religiös och andlig företeelse. Den gjorde också anspråk på att vilja styra hur människor skulle tänka och agera i det dagliga livet. Ändamålet med denna uppsats blir förutom det ovan nämnda att ta reda på vad som föranledde Olaus Petris främlingsfientlighet. Framför allt vill jag ta reda på hans attityd till människor som inte tycktes passa in i hans lutherska värld.

[utdrag ur uppsatsens syfte och frågeställning]

Department/s

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Philosophy and Religion
 • History and Archaeology

Keywords

 • Olaus Petri, 1493-1552
 • främlingsfientlighet
 • etnocentrism
 • 1500-talet
 • senmedeltiden
 • reformationen
 • danskar
 • tyskar
 • Sverige
 • History of the Christian church
 • Kristna kyrkans historia
 • Modern history (up to circa 1800)
 • Tidig modern historia (till ca. 1800)

Supervisor

 • Dick Harrison