Genusbyten - en fallstudie av romanska språk

Author

 • Sofia Söderberg

Summary, in Swedish

Varför byter substantiv genus? Genus är i indoeuropeiska språk en semantisk nominalklassificering som är formellt implicerad. Detta innebär att varje genus har en semantisk kärna som tenderar att uttryckas genom ändelser hos substantivet (men bekräftas genom dess dependenter). Orsakerna till genusbyten kan således tänkas vara både semantiska och formella: de kan byta genus till följd av association till andra ord med ett visst genus inom samma semantiska sfär, men de kan också anta ett genus i association till andra ord med samma ändelse. I denna undersökning har 170 latinska högfrekventa substantiv i deklinationsklass III jämförts diakront med de moderna romanska språken franska, italienska, spanska och portugisiska. Dessa språk har även undersökts komparativt. Deklinationsklass III domineras, till skillnad från övriga fyra klasser, inte av något av de tre genera maskulinum, femininum och neutrum. Det blir genom denna undersökning tydligt att substantiv måste sättas i sitt diakrona och komparativa sammanhang för att slutsatser ska kunna dras angående deras genus. De möjliga orsakerna till genusbyte i dessa språk visar sig vara i huvudsak formella och endast till viss del semantiska, men även syntaktiska orsaker tycks finnas.

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Genusbyte
 • Romanska språk
 • Latin
 • Jämförande språkstudie
 • Språktypologi
 • Morfologi
 • Semantik
 • Substantiv
 • Comparative linguistics, typology
 • Jämförande lingvistik, språktypologi

Supervisor

 • Gerd Carling