The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den postmodernistiska estetikens utveckling i Ryssland

Author

 • Natalia Seim

Summary, in Swedish

Undersökningens syfte är att analysera de viktigaste dragen i den postmodernistiska estetiken, baserat på en läsning av 3 ryska författares verk, samt att klarlägga den ryska postmodernismens särdrag i jämförelse med den västerländska och slutligen reflektera lite grann över postmodernismens framtid. Min hypotes är att den tidiga ryska postmodernismen hade flera drag gemensamma med modernismen, medan den sena postmodernismen närmar sig realismen.

Department/s

Publishing year

2006

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Ryska (språk och litteratur)
 • Andrej Bitov
 • Venedikt Jerofejev
 • Viktor Pelevin
 • postmodernism
 • litterära riktningar
 • Russian language and literature
 • rysk litteratur

Supervisor

 • Karin Sarsenov (Dr.)