Röstlikhet hos Enäggstvillingar

Author

  • Cissi Andersson

Summary, in Swedish

Röstlikhet hos enäggstvillingar är ett relativt outforskat ämne inom fonetiken. De få studier som har gjorts har dock fastslagit att enäggstvillingar har väldigt lika röster. De flesta studier som gjorts har varit perceptoriska, dvs. de har testat huruvida skillnaden i enäggstvillingars röster är hörbar och i vilken utsträckning. Det faktum att man vet väldigt lite om ämnet gjorde att arbetet med min egen studie blev väldigt intressant eftersom det var svårt att förutspå resultatet. Det mesta som antas i dessa studier är än så länge bara hypoteser, eftersom tillräcklig forskning ännu inte bedrivits i ämnet. En hypotes säger t ex att man lättare kan höra skillnad på tvillingparen ju längre stimuli försökspersonerna får höra. Det verkar ju väldigt troligt, men eftersom det bara finns enstaka studier som visat detta, vill jag undersöka om det stämmer i min studie. En annan hypotes som har föreslagits i studier, men inte testats tillräckligt, är att likheterna i rösten bör vara större hos yngre tvillingar. Det beror på att den yttre påverkan på rösten antas vara mindre hos yngre tvillingar.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Röstlikhet
  • Enäggstvillingar
  • Talperception
  • Röstförändringar
  • Phonetics, phonology
  • Fonetik, fonologi

Supervisor

  • Elisabeth Zetterholm
  • Joost van de Weijer