Konstruktioner med dubbla objekt i fastlandsskandinaviska och engelska

Author

 • Mikael Roll

Summary, in English

[Sammanfattning saknas]

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Svenska språket
 • Engelska språket
 • Syntaktisk analys
 • Prosodi
 • Ordföljd
 • Fastlandsskandinaviska
 • Dubbla objekt
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Supervisor

 • Arthur Holmer