The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

En studie av kvantitet i gotländska och skånska.

Author

 • Anneli Nilsson

Summary, in Swedish

Föreliggande studie är ett försök att få fram relevant information kring realisering av kvantitet i två svenska dialekter. Föremål för undersökningen är eliciterade enstaviga minimala ord från två talare av gotländska samt två talare av skånska. Materialet, som spelats in av dialektprojektet SweDia 2000, ger möjlighet att i flera dialekter studera kvantitetsfenomenet med hjälp av samordnade, jämförbara ordlistor.

Publishing year

2001

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Svenska språket, dialekter, Skåne
 • Svenska språket, dialekter, Gotland
 • Skånska
 • Gotländska
 • SweDia 2000
 • Kvantitet (språk)
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik
 • Dialectology
 • Dialektforskning

Supervisor

 • Gösta Bruce