RÖST OCH INSKRIPTION : Utkast till den inre monologens teckenteori

Author

  • Nils Holmberg

Summary, in Swedish

Uppsatsen Röst och inskription. Utkast till den inre monologens teckenteori kan sammanfattas som ett försök att beskriva och förklara strukturella och funktionella egenskaper hos inre monolog (i engelsk litteratur inner speech), samt relatera dessa egenskaper till ?yttre?, dialogiskt talspråk. En axial grundtanke som löper genom hela undersökningen är att monologen inte utan vidare låter sig reduceras till en enkel formel som ?talspråk minus röst? etc., utan att monologen bör anses betingad av andra lingvistiska förutsättningar, bland vilka frånvaron av fysisk röstbildning bara är en bland flera faktorer.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Rösten
  • Inre monolog
  • Dialogiskt talspråk
  • Linguistics
  • Lingvistik

Supervisor

  • Merle Horne
  • Sven Strömqvist