The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Förvärva, Ärva, Fördärva - Myt eller verklighet

Author

  • Victor Bengtsson

Summary, in Swedish

Fullständig version Syftet med undersökningen är att redogöra för generationsskifte utifrån ett explicit identitetsperspektiv. Vilken roll spelar individers identitet i generationsskiftet inom ett svenskt familjeföretag? Familjeföretaget utgör en förlängning av familjen själva och därmed en stor del av deras individuella identiteter. Att tillhöra ägarfamiljen medför att individerna upplever ett ansvar gentemot företaget på samma sätt som föräldrar känner ett ansvar gentemot sina barn. Det skapas från omgivningen förväntningar på familjemedlemmar som påverkar individens beslut. Undersökningen visar att det handlar om en generationsfråga. Barnen har växt upp under annorlunda förhållanden och har därmed en annorlunda referensram än sina föräldrar. Idag råder inte samma självklarheter som det gjorde förr och man kan inte förvänta sig att barnen skall börja jobba i företaget bara för att tillhör ägarfamiljen. Familjeföretagande handlar mycket om livsstil; den tilltänkta generationen måste ta ställning till hur de vill leva, och vilket liv de får om de engagerar sig i företaget. Kombinationen av ansvar, förväntningar, tillhörighet och värderingar i relation till familjeföretaget påverkar individens val att operativt engagera sig i familjeföretaget.

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Business and Economics

Keywords

  • Familjeföretagande
  • Generationsskifte
  • identitet
  • Management of enterprises
  • Företagsledning, management

Supervisor

  • Stefan Sveningsson