The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Acehs vara eller inte vara? självständigt eller en del av Republiken Indonesien?

Author

 • Per Bengt Johansson

Summary, in Swedish

Sedan Berlin murens fall 1989 och kommunistregimerna i öst- Europa, så har det bildats många nya nationer. Fast många av dem får man kalla ny ? gamla eftersom dessa hade en gång i historien allaredan varit självständiga.I Indonesien, där det finns ett otaliga, väldigt olika etniska grupper och språk,är det kanske mer befogat att ett område ? provins vill ha sin självständighet.

I denna uppsats kommer provinsen Acehs strävan efter självständighet att behandlas.

Publishing year

2001

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • History and Archaeology
 • Earth and Environmental Sciences

Keywords

 • Humanities
 • Sydostasiens historia
 • Sumatra
 • Indonesia
 • Aceh
 • Indonesien
 • Humaniora

Supervisor

 • Mason Hoadley