Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kinesernas ekonomiska kontroll i Indonesien - myt eller verklighet?

Author

  • Per Bengt Johansson

Summary, in Swedish

Från tidernas begynnelse har individer, familjer och stammar flyttat från plats till plats i jakten på leverbröd och säkerhet. När lusten att migrera för överlevnadens eller för ett bättre leverne skull var stark, kunde den bara stoppas eller saktas ned genom territoriella restriktioner som var stödda av en överlägsen vapenmakt. Efter att de tekniska förändringarna gjort jordbruksrevolutionen möjlig, blev långsiktiga bosättningar normen.I Kina ledde detta till ett av de mest stabila politiska system någonsin. Dess framgång gjorde att Kina, i tusentals år, lockade till sig immigranter och var en minimal källa av emigranter.Befolkningen i Kina ökade explosionsartat från omkring 50 miljoner på 1000- talet till omkring 400 miljoner i början av 1800 ? talet. I och med denna befolkningsökning började folket att söka sig utanför Kinas gränser i jakten på mark att odla, varor att handla eller på ett annat sätt hitta försörjningsmöjligheter. Kina led dessutom av krig och svält som gjorde att det kinesiska folket på allvar började ge sig utanför landets gränser i stora skaror.

Publishing year

2003

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • History and Archaeology

Keywords

  • Humanities
  • Sydostasiens historia
  • Kineser i Indonesien
  • Indonesien
  • Kinesisk diaspora
  • Humaniora

Supervisor

  • Mason Hoadley