Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Framgångsrika skolledare i spänningsfält och allianser

Author

Editor

 • Anders Persson

Summary, in Swedish

Vad gör en skolledare framgångsrik? Och vad gör en framgångsrik skolledare? I denna artikel presenteras några resultat från forskningsprojektet Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer, vilka delvis utgör svar på frågorna. Resultaten härrör från intervjuer, enkäter, observationer och elevuppsatser och utgörs av olika skolaktörers kriterier för bedömning av skolledares framgång. I likhet med annan forskning på området konstateras att skolledare befinner sig i spänningsfält som konstitueras av olika skolaktörers varierande intressen. Dessa förhållanden analyseras i artikeln genom att för det första kopplas samman med tre spänningsfält som överhuvudtaget sätter sin prägel på dagens svenska skola: spänningsfältet mellan arbetsgivare och anställda; mellan elever och vuxna; samt mellan förändring och beständighet. För det andra analyseras skolledares allianser med olika andra aktörer inom skolan. Allianserna är på en och samma gång ett sätt att hantera de spänningar som skolledare vardagligen möter och ett sätt att konstruera framgång.

Publishing year

2003

Language

Swedish

Pages

33-56

Publication/Series

Skolkulturer

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Keywords

 • spänningsfält
 • karriärkultur
 • tvångskultur
 • allianser
 • framgångsrika skolledare
 • sociology
 • skolforskning
 • sociologi
 • skolkultur
 • kunskapskultur
 • skolledarskap
 • skolkulturer
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences

Status

Published

Project

 • Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9144028806