The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Paul Ricoeur och The Narrative Turn

Author

  • Maria Eriksson

Summary, in Swedish

Denna uppsats presenterar Paul Ricoeurs teori om berättande och temporalitet så som den framställs i hans verk Temps et récit . Den presenterar också den förändring inom narratologin som brukar kallas the narrative turn. Som ett exempel på denna narrativa vändning tar jag upp Monika Fludernik och hennes ‘Natural’ Narratology. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken plats Paul Ricoeurs teorier om narrativ och temporalitet har i förhållande till the narrative turn och till narratologin i stort. Att undersöka vilka likheter och vilka skillnader som finns mellan Ricoeurs och Fluderniks teorier.

Department/s

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Paul Ricoeur
  • Monika Fludernik
  • The Narrative Turn
  • narratologi
  • temporalitet

Supervisor

  • Paul Tenngart (PhD)