The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Demonens kärlek : en undersökning av kärlekens dimensioner i Michail Lermontovs Demon

Author

  • Sofie Niemi

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker kärleksbegreppet i Michail Lermontovs Demon, utifrån en bakgrund i den kristna traditionen och än mer specifikt – i den europeiska romantiska traditionen. Uppsatsen sätter de dimensioner av kärleken som återfinns i texten i relation till den traditionella kristna kärlekstanken och undersöker hur Demonens kärlek till Tamara kan fungera som hjälpmedel eller symbol för ett utbrytande ur, den av Gud skapade, världsordningen. I uppsatsen skiljs den jordiska kärleken från den överjordiska och syftet är att undersöka hur demonens kärlek till Tamara kan definieras. I uppsatsen redogörs också för Lord Byrons Cain, för att belysa bakgrunden till protagonisten i Lermontovs Demon.

Department/s

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • romantisk kärlek
  • agape
  • eros
  • romantiken
  • skönlitteratur
  • kärlek
  • romantisk hjälte

Supervisor

  • Fiona Björling