Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Demonens kärlek : en undersökning av kärlekens dimensioner i Michail Lermontovs Demon

Author

  • Sofie Niemi

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker kärleksbegreppet i Michail Lermontovs Demon, utifrån en bakgrund i den kristna traditionen och än mer specifikt – i den europeiska romantiska traditionen. Uppsatsen sätter de dimensioner av kärleken som återfinns i texten i relation till den traditionella kristna kärlekstanken och undersöker hur Demonens kärlek till Tamara kan fungera som hjälpmedel eller symbol för ett utbrytande ur, den av Gud skapade, världsordningen. I uppsatsen skiljs den jordiska kärleken från den överjordiska och syftet är att undersöka hur demonens kärlek till Tamara kan definieras. I uppsatsen redogörs också för Lord Byrons Cain, för att belysa bakgrunden till protagonisten i Lermontovs Demon.

Department/s

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • romantisk kärlek
  • agape
  • eros
  • romantiken
  • skönlitteratur
  • kärlek
  • romantisk hjälte

Supervisor

  • Fiona Björling