Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Un amor silenciado: La relación amorosa en "Esbjerg, en la costa" de Juan Carlos Onetti

Author

Summary, in Swedish

I kritiken av den uruguayanske författaren Juan Carlos Onetti förknippas ofta hans verk med pessimism, ångest, ensamhet och misslyckande. Den här uppsatsen utgår från observationen att kritiken av Onetti har tenderat att stagnera kring dessa koncept och att andra möjliga tolkningar följaktligen hamnar i skymundan. Novellen ”Esbjerg, en la costa” (1946) kan läsas med utgångspunkt i de nämnda koncepten, eller tvärtom främst som en kärlekshistoria. I uppsatsen analyseras de två huvudkaraktärernas beteenden, berättarens avgörande roll vad gäller att manipulera historien och, med utgångspunkt i några artiklar, hur den befintliga kritiken beskriver novellen. Analysen sker genom en närläsning av själva novellen i kontrast till kritiken, men också med andra onettianska verk, för att nå en bredare förståelse. Den kvinnliga huvudpersonen i ”Esbjerg, en la costa” stämmer inte överens med den arketypiska bilden av Onettis kvinnor i allmänhet – figurer utan personliga egenskaper och som endast förekommer som attribut åt de manliga personerna. En av uppsatsens slutsatser är emellertid att berättaren, på grund av sin egen cynism och oförmåga att förstå, feltolkar händelserna, vilket leder till en fullkomlig förvanskning av kärlekshistorien – något som i sig gör relationen mellan läsare och novell högst problematisk.

Department/s

Publishing year

2012

Language

Spanish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • amor
 • cinismo
 • cuento
 • desamor
 • “Esbjerg
 • en la costa”
 • Juan Carlos Onetti
 • metacrítica
 • narrador manipulador
 • nostalgia

Supervisor

 • Christian Claesson (Ph.D.)