Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kulturell anpassning av spansk essätext

Cultural adaption of a Spanish essay for Swedish readers

Author

  • Nils Alfort

Summary, in Swedish

Detta examensarbete grundar sig på en översättning av Gabo y Fidel. El paiaje de una amistad (2004) av Ángel Esteban och Stephanie Panichelli. Boken handlar om vänskapen mellan författaren García Márquez och Fidel Castro. Min uppsats består av en inledande textanalys efter den modell som Hellspong & Ledin (1997) presenterar. Därefter följer en genomgång av överväganden och strategier för översättningen. Till sist kommer en översättningskommentar med utgångspunkt i textanalysen. Översättningskommentaren är främst inriktad på metaforer, anaforer och falska vänner. Mitt mål är att försöka göra en imitativ översättning, som ska fungera väl på målspråket och i målspråkskulturen. Avsikten med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för det egna översättningsarbetet.

Department/s

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • översättning
  • extralingvistiska kunskaper
  • metaforer
  • anaforer
  • falska vänner

Supervisor

  • Mari Mossberg
  • Ingela Johansson