The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den framväxande epidemin. Att improvisera fram en dramatisk text.

Author

  • Therese Lindmark

Summary, in Swedish

Kandidatarbetet utgår från arbetet med ett eget drama och undersöker utifrån arbetsprocessen de olika faktorer som kan ha negativ och positiv effekt på skrivarbetet och tillämpar skådespelarinriktade improvisationstekniker på det dramatiska skrivandet.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts

Supervisor

  • Rikard Loman (Lektor)