The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Intuition framför allt - Logikens sekundära roll i diktarprocessen

Author

 • Veronica Härkönen

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är framför allt att undersöka det intuitiva tänkandets betydelse i förhållande
till det logiska i den skapande processen, när det handlar om att skriva en unik slags litteratur som
är genremässigt svårplacerad, en prosalyrisk, grotesk och surrealistisk slags prosa med lutning åt
”det andra”. Det intuitiva tänkandet framgår då en regression uppstår, ett återgående till ett tidigare
stadium i den konstnärliga mognaden; ett barnsligt vetande snarare än logiskt tänkande. Med hjälp
av metafysik och hjärnmedicin utreder jag också frågan: är det möjligt att kombinera intuition och
logik i skapandet av litteratur som försöker övergå förnuftet och förutspå en annan verklighet?

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Arts and Architecture

Keywords

 • Intuition
 • logik
 • metafysik
 • poesi
 • regression
 • litteratur
 • skapande
 • konstnärlig mognad
 • barnsligt vetande
 • skrivprocess
 • automatisk skrift
 • surrealism
 • prosalyrik.

Supervisor

 • Immi Lundin (FM)