The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skrivkramp. Om kris i den kreativa processen.

Author

  • Lisbeth Wremby

Summary, in Swedish

I uppsatsen utgår jag från några av de termer och tankar som används vid kreativitetsutveckling för organisationer och individer, för att undersöka eventuella paralleller till de problem som kan uppstå under skrivprocessen. Resultatet visar på stora likheter med den skrivandes vardag och de negativa känslor som dyker upp när skribenten drabbas av skrivkramp. Genom att illustrera med exempel från etablerade författare och deras erfarenhet av motgång i skrivarbetet, vill jag visa på att ökad kunskap om och förståelse för varför dessa negativa känslor uppstår kan vara till hjälp att komma ur en blockering.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • inspiration och flow
  • skrivkramp
  • självdisciplin
  • fokusering.
  • negativa känslor

Supervisor

  • Carola Mikaelsson