The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sociala medier, journalistik och samhälle : Kina i jämförelse med Sverige

Author

  • Karin Albons

Summary, in Swedish

Sociala medier definieras av kommunikation mellan flera parter som också de kommunicerar sinsemellan och att användarna själva genererar innehållet. Facebook, Twitter och Youtube är några av de sociala medier som idag är populära bland användare i Sverige, i Kina är Renren, Sina Weibo och Youku sidor som fått stort genomslag. Mikrobloggar och andra sociala medier i Kina censureras och hålls under uppsikt av kinesiska myndigheter, inbyggda system, personer anställa av de sociala medieföretagen och polis. Även självcensur förekommer till följd av angivarsystem och oro för de följder som kan komma av att bryta mot censuren. Trots detta publiceras känsligt material på sociala medier i Kina i form av bland annat nyhetsrapportering. Så kallade medborgarjournalister granskar och publicerar nyheter på sociala mediesidor som de tycker saknas i traditionella medier. Samtidigt hävdar man i kinesiska traditionella medier att man inte ska lita på allt som skrivs på sociala medier då det mesta är ”elak ryktesspridning”. Under slutet på 1900 talet har det kinesiska medielandskapet öppnats upp jämfört med tidigare, och många spekulerar i vad det ökade informationsflödet ska ha för konsekvenser för den kinesiska politiken/samhället. I Sverige används sociala medier för opinionsbildning och nyhetsspridning. De används av svenska medborgare för att organisera bland annat demonstrationer och för att utöva påtryckningar på exempelvis företag. I Sverige diskuterar man vart gränsen för den svenska ”yttrandefriheten” går och om sociala medier ökar demokratin i Sverige.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • Kina
  • sociala medier

Supervisor

  • Michael Schoenhals