The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sverigebilden i Italiens två största dagstidningar 2012 jämfört med den officiella Sverigekommunikationen

Author

  • Malena Hessel

Summary, in Swedish

I takt med en allt mer globaliserad värld har det blivit viktigare för länder att bygga upp ett starkt varumärke. Sveriges regering arbetar strategiskt med att främja Sverigebilden utomlands via en mängd olika kanaler och genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. En gemensam varumärkesplattform har tagits fram för Sverigekommunikationen som innehåller information om Sveriges kärnvärden. Vidare baseras Sverigefrämjararbetet utomlands på den så kallade främjarkalendern. Mot bakgrund av kärnvärdena och främjarkalendern har jag undersökt vilka områden av dessa som finns representerade och hur de beskrivs i Italiens två största dagstidningar, Corriere della Sera och la Repubblica. Genom kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har jag granskat alla artiklar med Sverigeanknytning publicerade i de båda dagstidningarna år 2012. Mina teorier grundas framförallt i den politiska rådgivaren Simon Anholts definiering av Nation Branding och Competitive Identity. Min analys visar att svensk litteratur, film, politik samt svenska samhällsfrågor och företag är de ämnen som det skrivits flest artiklar om i de två dagstidningarna.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • kreativa näringar
  • kärnvärden
  • Sverigefrämjararbetet
  • Nation Branding
  • italiensk press
  • Italien

Supervisor

  • Jan Schwarz