The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Närvarande Frånvaro

Author

 • Kerstin Von Seth

Summary, in Swedish

I mitt biografiska projekt "Änkans unge", ställde jag mig frågan hur andra författare lyckats skildra närvaron av en försvunnen far. Jag valde tre frågeställningar som har betydelse i mitt eget projekt och jämförde med de valda författarnas framställan av dessa frågor i de utvalda böckerna.
De tre frågeställningarna är: Hur skildras den fallande status som blev följden av den försvunne fadern? Hur återger författarna betydelsen av de vardagliga tingen som påminner om den försvunne faderns forna existens?
Och som slutlig frågeställning: Har tempusvalet inneburit en förändring av "närhetskänslan" till den försvunne fadern?

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Frånvaro
 • närvaro
 • fallande status
 • vardagliga ting
 • kalla kriget
 • tystnad
 • förlamningstillstånd
 • ångest
 • tempusval.

Supervisor

 • Immi Lundin (FM)