The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skrivandet+och+utbildningen. En studie av skrivprocessen inom författarskolans ramar.

Author

  • Lo Söllgård

Summary, in Swedish

I uppsatsen ställs frågan: ”Vilka delar av skrivprocessen ryms inom utbildningen på Lunds universitets författarskola?” Svar söks genom att arbetet med det skönlitterära skrivprojekt Buren (Söllgård, 2013) sätts i relation till en diskussion kring skrivprocessen.
Slutsatsen är att författarskolan kan spela en avgörande roll i de delar av skrivprocessen som handlar om kunskap om text och skrivandets hantverk, men också i den del av skrivprocessen som kräver ifrågasättande av textens bärande idé. Jaget och erfarenheten som bygger den hela människan, vilken ett litterärt verk speglar, sträcker sig dock långt utanför klassrummets gränser och så gör även skrivprocessen.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Skrivprocess
  • kreativt skrivande
  • konstnärlig utbildning
  • författarskola

Supervisor

  • Immi Lundin (FM)