The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Camilla Läckberg - En stjärnförfattares varumärkesstrategi och självframställning

Author

  • Emma Åhlén

Summary, in Swedish

Uppsatsen utgår ifrån Camilla Läckbergs författarskap och syftet är att undersöka hur hennes strategier ser ut för att marknadsföra sig och stärka sitt varumärke idag. För att undersöka detta har jag först och främst valt att studera hennes två kokböcker och två barnböcker. Jag studerar också hennes närvaro i sociala medier för att undersöka vad hon delar med sig av i realtid. Detta kompletteras med tidningsartiklar som på något sätt berör henne som varumärke. Jag analyserar texter och bilder i förhållande till de teoretiska perspektiv jag har valt. Dessa är litterära celebriteteter, teori om varumärken, social marknadsföring och corporate storytelling. Mina huvudsakliga resultat är att Camilla Läckbergs varumärke har förändrats. Deckarförfattaren har allt mer utvecklats till att bli en affärskvinna med fler verksamheter och ett annorlunda fokus. Läckberg använder sina barn- och kokböcker i sin självframställning och reproducerar sig själv och sitt varumärke genom dessa. Det är ett varumärke med fokus på det privata livet (inklusive familjen) och Fjällbacka, snarare än författarskapet i sig.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Cultural Sciences

Keywords

  • Camilla Läckberg
  • stjärnförfattare
  • litterär celebritet
  • varumärke
  • affärskvinna

Supervisor

  • Ann Steiner (Fil.dr.)