The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

It's more than singing and dancing, right? - Musikalnummer och karaktären

Author

 • Maria Stilling

Summary, in Swedish

En karaktär i en musikalfilm bör framföra sina musikalnummer av en anledning. För att veta varför behöver vi se på det som finns runt karaktären när numret framförs och hur det påverkar karaktären.
Genom analyser av musikalnummer i Hair (1979, Milos Forman) och Hairspray (2007, Adam Shankman) försöker den här uppsatsen svara på detta. Förutom analyserna tar den här uppsatsen upp musikalens dualfokus, hur karaktärer byggs upp och den roll mise-en-scène har i en film.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Cultural Sciences
 • Performing Arts
 • Languages and Literatures

Keywords

 • Musikal
 • Karaktär
 • Hair
 • Hairspray
 • Mise-en-scène
 • Musical
 • Character

Supervisor

 • Åsa Bergström (PhD-student)