The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Dresscode - En studie i filmisk kostymering i förhållande till klädkoder och färglära.

Author

  • Susanna Ivarsson

Summary, in Swedish

Uppsatsen Dresscode behandlar kostym ur ett lättare genusperspektiv där vikt läggs på hur klädkoder representerar olika personer. För att förstå sambandet mellan vardagliga klädkoder och kostymens utveckling kommer bådas historier att gås igenom. Våra koder och våra kläder är under ständig utveckling och kostymörers lek med vad vi uppfattar som exempelvis gott respektive ont spelar hela tiden på denna förändring. Det är en fin balans mellan att förnya en kod och att skapa förvirring.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts
  • Languages and Literatures
  • Cultural Sciences

Supervisor

  • Lars Gustaf Andersson (Professor)