The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Författaracceleratorn. Analys av det egna skrivandet och arbetsprocessen under min tid på Författarskolan

Author

 • Erik Rudvall

Summary, in Swedish

Att gå en författarutbildning är på många sätt en välsignelse och en rikedom. Men kanske inte i första hand på det sätt som åtminstone jag föreställde mig i förväg: genom att ”lära sig” hur man skriver.

För det gör man inte. Vad Författarskolan gör är i stället att erbjuda en arena där deltagarna kan testa och få respons på sitt skrivande och därmed addera kvalitet. Att över huvud taget få vara här stimulerar dessutom, för att inte säga tvingar fram, kvantitet. I någon mån finns det också en ren lärar-elev-aspekt, men trots att många handledare och föreläsare själva är erkända författare, och en del av studenterna är nästan nykläckta, är det i överraskande stor utsträck-ning ett samtal mellan likar som pågår. Dessutom är medstudenternas respons ofta väl så viktig som handledarnas.

I det samtalet har textresponsen en avgörande funktion. Responsen är dock i hög grad avhängig slumpen, individen och situationen. Den handledning för respons som finns förefaller vara uteslutande erfarenhetsbaserad, och litteraturen tycks hittills ha missat både funktion och betydelse för respons på denna nivå.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Författarskola
 • Författarskolan vid Lunds universitet
 • LUFS
 • författarutbildning
 • skrivutbildning
 • skrivarutbildning
 • skrivande
 • kreativitet
 • kreativt skrivande
 • skrivprocess
 • synopsis
 • treatment
 • roman
 • manus
 • handledare
 • handledning
 • respons
 • responsmall
 • redigering
 • Sörängen
 • Sörängens skrivarlinje på distans
 • Skrivarlinjen på distans
 • Skrivarakademin

Supervisor

 • Lars Gustaf Andersson (Professor)