The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Närhet i dold jag-berättelse

Om att komma nära huvudkaraktären genom att gestalta i oreflekterat tredjepersonsperspektiv

Author

  • Axel Smith

Summary, in Swedish

En vanlig uppfattning är att läsaren kommer närmare huvudkaraktären i texter med förstapersonsperspektiv än i tredjeperson. Uppsatsen resonerar kring vilka berättartekniska metoder som är orsak till denna ståndpunkt, och om dessa går att använde även för att komma nära huvudkaraktären i tredjeperson. Metoderna analyseras genom textexempel både från det egna bokprojektet, som handlar om schackvärlden, och romaner med samma tema.
Slutsatsen är att om texten skrivs som en dold jag-berättelse finns det inte något hinder för att använda samma metoder. Med ”dold” menas en text som är så lik en jag-berättelse som möjligt, utöver att pronomen ändrats till tredjeperson.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Dold jag-berättelse Perspektiv Tredjeperson Berättartekniska metoder Huvudhoppande Headhopping Fokalisator Författarskola Schack

Supervisor

  • Lars Gustaf Andersson (Professor)