The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

EU Ecolabel och dess påverkan på konsumenten : en kvantitativ studie om miljöproduktmärkning och konsumentbeteende applicerat på den Europeiska Unionens ställning som supranationellt organ

Author

 • Felicia Mendahl Ingelman

Summary, in Swedish

Utifrån ett hypotetisk-deduktivt angreppssätt behandlar denna uppsats det rådande konsumtionssamhället och dess påverkan på miljön genom att angripa miljöproduktmärkning i sin roll som miljöförstöringshämmande verktyg. Problematiseringen tillämpas på miljöproduktmärket EU Ecolabel och dess påverkan på konsumenten i form av svenska universitets- och högskolestudenter. I miljömärkets roll som ett metaproduktmärke följs en tillämpning av faktorerna medvetenhet, förtroende och tillgänglighet på EU:s inflytande som ett supranationellt organ. Genom en webbaserad enkät undersöks urvalets miljömedvetenhet och konsumentbeteende kopplat till EU Ecolabel och miljöproduktmärkningar i generell mening. Enkätens resultat framhåller en svag medvetenhet om EU Ecolabel samtidigt som respondenterna innehar en livsstil, präglad av miljömedvetna val. Detta faktum appliceras på miljömärkningars strategier och dess olika angreppssätt, däribland EU Ecolabels strategi för utbredning och framgång, samt teorier om konsumentens beteendemönster. Med motivet att inneha en direkt påverkande roll, framhåller forskningen att EU Ecolabel, genom en konsumentorienterad strategi, bör behandla konsumenten som en passiv aktör. En bristfällig tillgänglighet kombinerad med en etablerad förvirring på grund av för många olika miljömärkningar utgör idag EU Ecolabels svaga påverkan. Att eftersträva EU Ecolabels status som legitimt tillgänglig och metastandardiserad genom att angripa konsumentens passiva beteendemönster bör därmed betonas.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences

Keywords

 • tillgänglighet
 • metaproduktmärkning
 • EU Ecolabel
 • förtroende
 • medvetenhet
 • konsument
 • miljö
 • Europastudier
 • EU
 • enkätundersökning.

Supervisor

 • Anamaria Dutceac Segesten (Biträdande Lektor)