The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Partierna som informationsspridare? : en kvalitativ studie av partiernas informationssatsningar inför Europaparlamentsvalet 2014

Author

  • Anna Miloloza

Summary, in Swedish

Syftet med min undersökning är att studera partierna och deras informationssatsningar inför Europaparlamentsvalet 2014 för att se på hur de ser på sin roll som kunskapsspridare och sitt
ansvar i förhållande till andra aktörer för att öka valdeltagandet och legitimiteten i EU.

Min undersökning har gjorts utifrån en hypotetisk-deduktivutgångspunkt och jag har genomfört intervjuer med representanter för alla svenska partier som innehar mandat i
Europaparlamentet inför valet 2014. Jag har jag kompletterat dessa data med information från respektive partis hemsida.

Min undersökning visar att partiernas informationssatsningar inför valet 2014 inte har ökat nämnvärt mycket jämfört med tidigare europaparlamentsval. Vidare visar min undersökning
att informationssatsningarna skiljer sig åt något mellan de olika partierna, men att traditionella medier fortfarande är viktigast men att sociala medier ses som ett viktigt komplement.

Vidare menar flera partiers respondenter att en viktig och avgörande faktor inför just detta europaparlamentsval är att det är ett så kallat supervalår vilket innebär att det generella
intresset för politik har ökat bland både politiker, media och medborgare. Å andra sidan pekar min undersökning på att den politiska kommunikationen mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare fortsatt är bristfällig när det gäller
europaparlamentsvalet och även EU i synnerhet och även om det finns tendenser som tyder på
att kommunikationen har förbättras finns det stor potential och möjlighet till fortsatt
utveckling.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • informationssatsningar
  • Europaparlamentsval 2014
  • supervalår
  • politisk kommunikation
  • politiska partier
  • sociala medier

Supervisor

  • Anamaria Dutceac Segesten (Biträdande Lektor)