The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Never forget to vote : en kvalitativ studie om svensk röstbenägenhet i Europaparlamentsvalet

Author

 • Johan Mårsell

Summary, in Swedish

Denna uppsats syftar till att undersöka om ökad kunskap och ökat intresse för EU kan öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet enligt svenska studenter, då det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet är väldigt lågt i förhållande till valdeltagandet i det svenska riksdagsvalet. Tidigare forskning som presenteras försöker påvisa eller dementera att det finns ett demokratiskt underskott i EU och förklara varför det finns eller inte finns och vad det kan bero på. Undersökningen har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer med svenska studenter. Intervjuerna har sedan transkriberats och studerats med hjälp av en tematisk kvalitativ innehållsanalys. Det empiriska material som framkommit i undersökningen visar att de tidigare teorierna om EU:s demokratiska underskott i hög grad stämmer överens med de svar som forskningen i denna uppsats gett, med vissa undantag. Det pekar på att det finns ett så kallat demokratiskt underskott i EU. Vad det kan bero på och vad som möjligtvis kan göras för att minska detta demokratiska underskott diskuteras i uppsatsens slutsatskapitel.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences

Keywords

 • valdeltagande
 • kvalitativa intervjuer
 • EU
 • demokratiskt underskott
 • Europaparlamentet
 • information
 • kunskap
 • val

Supervisor

 • Anamaria Dutceac Segesten (Biträdande Lektor)