Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Förändringen från arbetskraftsemigration till investeringsemigration : en studie om den kinesiska emigrations utveckling från mitten av 1800-talet fram tills idag

Author

 • Monica Yip

Summary, in Swedish

Kinas emigration idag utgörs framför allt av förmögna kineser som investeringsemigrerar. Detta är ett emigrationsfenomen som är väldigt annorlunda i förhållande till de kineserna som emigrerade som arbetskraft förr. Den här uppsatsen studerar hur den kinesiska emigrationen utvecklades från arbetskraftsemigration, som påbörjades under mitten av 1800-talet, fram tills dagens investeringsemigration. Studien fokuserar på att studera bakgrunden och de utlösande faktorerna till den gamla migrationsvågen (1840-1949), den nya migrationsvågen (1978-) samt dagens emigration från Kina, för att sedan finna kopplingar mellan dessa. Studien visar att emigranternas motiv till emigration har en stark anknytning till de olika politiska och ekonomiska omständigheterna som Kina befinner sig i samt hur folket upplever sina livsvillkor. Eftersom emigration är ett globalt fenomen är det beroende av ett samspel mellan internationella och inhemska faktorer.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences
 • Languages and Literatures

Keywords

 • globalisering
 • faktorer
 • omständigheter
 • migrationsvåg
 • investeringsemigration
 • arbetskraftsemigration
 • Kina
 • emigration

Supervisor

 • Michael Schoenhals