Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Förändringen från arbetskraftsemigration till investeringsemigration : en studie om den kinesiska emigrations utveckling från mitten av 1800-talet fram tills idag

Author:
 • Monica Yip
Publishing year: 2014
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Kinas emigration idag utgörs framför allt av förmögna kineser som investeringsemigrerar. Detta är ett emigrationsfenomen som är väldigt annorlunda i förhållande till de kineserna som emigrerade som arbetskraft förr. Den här uppsatsen studerar hur den kinesiska emigrationen utvecklades från arbetskraftsemigration, som påbörjades under mitten av 1800-talet, fram tills dagens investeringsemigration. Studien fokuserar på att studera bakgrunden och de utlösande faktorerna till den gamla migrationsvågen (1840-1949), den nya migrationsvågen (1978-) samt dagens emigration från Kina, för att sedan finna kopplingar mellan dessa. Studien visar att emigranternas motiv till emigration har en stark anknytning till de olika politiska och ekonomiska omständigheterna som Kina befinner sig i samt hur folket upplever sina livsvillkor. Eftersom emigration är ett globalt fenomen är det beroende av ett samspel mellan internationella och inhemska faktorer.

Keywords

 • Social Sciences
 • Languages and Literatures
 • globalisering
 • faktorer
 • omständigheter
 • migrationsvåg
 • investeringsemigration
 • arbetskraftsemigration
 • Kina
 • emigration

Other

 • Michael Schoenhals