Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att bruka binariteter och sönderstycka skrivandet : En studie av groteska strategier för binaritets- och språkkritik i Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i Övre Kågedalen och Förensligandet i det egentliga Västerbotten.

Author

 • Anna Hultman

Summary, in Swedish

En studie av binaritets- och språkkritik i Nikanor Teratologens två första romaner. Med utgångspunkt i framförallt groteskteori undersöks hur binariteter brukas och destabiliseras i romanerna, samt hur detta går att relatera till litterär och idéhistorisk kontext: introduktionen av dekonstruktion och poststrukturalism i svensk litterär offentlighet under 1980-talet. Stort fokus läggs på verkens destruerande och självdestruktiva mekanismer. Teoretiska utgångspunkter tas primärt i Michail Bachtins tankar om grotesk realism och romanens dialogiska form, Julia Kristevas abjektionsbegrepp, George Batailles tanke om litteraturens ondska och i Gérard Genettes transtextualitetsbegrepp.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Nikanor Teratologen
 • Äldreomsorgen i övre Kågedalen
 • Förensligandet i Det egenliga Västerbotten
 • Binariteter
 • Grotesk
 • Michail Bachtin
 • Julia Kristeva
 • George Bataille
 • Gérard Genette
 • Dekonstruktion
 • Poststrukturalism
 • Språkkritik

Supervisor

 • Anders Mortensen