The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tre erotiska epigram av Kallimachos med kommentar, översättning och analys

Author

 • Mikael Bladh

Summary, in Swedish

I detta arbete studeras tre erotiska epigram skrivna av den grekiske författaren Kallimachos, verksam i Alexandria på 200-talet f.Kr. Dessa tre korta dikter, som behandlar kärlek och åtrå, citeras, kommenteras, översätts och analyseras. Det största utrymmet ges åt analyserna.

Utöver detta ingår också två kortare avsnitt i uppsatsen. Det första är ett resonemang om den uppdelning av de erotiska epigrammen på två böcker, som föreligger i den bysantinska handskriften Anthologia Palatina från slutet av 900-talet. Det andra är en jämförelse mellan två dikter, som i flera avseenden skiljer sig åt: Kallimachos Epigram 42 och 1800-talsförfattaren Johan Ludvig Runebergs ”Idyll och epigram” 23. Trots olikheterna visar det sig, att vissa beröringspunkter mellan de båda dikterna står att finna.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • hellenistisk poesi
 • Kallimachos
 • erotiska epigram
 • kärlek och åtrå
 • kommentar
 • översättning
 • analys
 • Anthologia Palatina
 • Johan Ludvig Runeberg
 • Idyll och epigram

Supervisor

 • Karin Blomqvist (Professor)