The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Beyond Words - Through Action

Könsmaktsordning, motstånd och visioner speglat ur European Women's Lobbys kampanj inför Europaparlamentsvalet 2014

Author

  • Emma Hedlin

Summary, in Swedish

Med en genusteoretisk utgångspunkt kring genussystem, politisk organisering och backlash undersöker denna uppsats hur European Women's Lobby har bedrivit sin kampanj inför Europaparlamentsvalet 2014, en kampanj med syfte att förändra och förbättra jämställdhetspolitiken inom den Europeiska Unionens institutioner. Kombinationen av hermeneutisk och narrativ metod har fungerat som ett verktyg i att finna vilka problem som anses mest omfattande, samt vilka visioner och idéer som framförs i det manifest som EWL:s kampanj utgör. En betydande aspekt ligger i hur manifestet speglar den rådande könsmaktsordningen samt hur de förhåller sig till den motståndsrörelse, den backlash, mot kvinnors rättigheter och jämställdhet som växer runt om i Europa. Undersökningen visar att EWL och dess manifest riktar stark kritik mot EU:s institutioner då många direktiv och strategier som syftar till att främja jämställdhet inte tillämpas i konkret handling. En stor oro uttrycks också kring den ekonomiska krisens konsekvenser, det utbredda våldet mot kvinnor samt nationalistiska och radikalextremistiska krafter som önskar motarbeta kvinnors rättigheter.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • genussystem
  • Europaparlamentsval 2014
  • gender equality!
  • European Women's Lobby
  • EWL Manifesto
  • backlash

Supervisor

  • Agnes Malmgren