The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Euroscepticism och Nationalism hos Sverigedemokraterna

Author

  • Amanda Castor

Summary, in Swedish

Med en begrepps- och innehållsanalys har jag redogjort på vilket sätt Sverigedemokraterna är euroskeptiska och nationalistiska. Jag har använt mig av Anna Lindhs Europatanke som utgångspunkt då hon tidigt såg sambandet mellan euroscepticism och nationalism. Det folkliga stödet för EU i Sverige är lågt och faktorer som t.ex. den ekonomiska krisen har gjort att allt fler ifrågasätter den supernationella unionen. Detta innebär att det svenska folket har letat efter politiska alternativ som Sverigedemokraterna försökt tillmötesgå. Jag har inledningsvis operationaliserat begreppen nationalism samt euroscepticism och sedan redogjort på vilket sätt Sverigedemokraterna använder sig av dessa begrepp.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • General Works

Keywords

  • Nationalism
  • Europastudier
  • Sverigedemokraterna
  • Euroscepticism

Supervisor

  • Mattias Nowak