Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att bli makrilldiktare. Om ekologi, poesi och makrillari Gunnar D Hanssons "Olunn"

Author

 • Victor Malm

Summary, in Swedish

Studien intresserar sig i huvudsak för makrillens roll i Gunnar D Hanssons diktsamling "Olunn". Titeln är ett av fiskens fornnordiska namn, och boken i sig är en sorts "lyrisk monografi" över makrillen.

Specifikt används posthumanistiska teoriapparater, i huvudsak hämtade från Jacques Derrida och Timothy Morton, för att undersöka Hanssons explicita ambition att hitta ett nytt språk för att representera det icke-mänskliga med. Makrillen försöker sålunda betraktas som ett subjekt i sig snarare än som en varelse som är människan till handa i egenskap av symbol eller vara. Åtbörden är anti-antropocentrisk, det vill säga kritisk mot föreställningen att människan är världens mittpunkt.

Uppsatsen argumenterar, med hjälp av Mortons begreppsapparat, för att "Olunn" är en form av ekologisk poesi genom sin ovilja att använda den teoretiska och ideologiska storheten 'natur' som motsats till allting som inte hör hemma i människans domän. Vidare försöker studien placera in Gunnar D Hanssons poesi i en bredare poetisk tradition, en explicit och tydligt metapoetisk sådan, där figurer som Francis Ponge och Göran Printz-Påhlson verkar. En ansats till undersökning av metapoesins koppling till ekologiska tankesätt görs också.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Timothy Morton
 • ekologisk poesi
 • Gunnar D Hansson
 • Olunn
 • posthumanism
 • antropocentrism
 • metapoesi
 • Jacques Derrida
 • naturdikt

Supervisor

 • Elisabeth Friis