Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Stor oreda under himlen? : två ungdomsskildringar från kulturrevolutionens Kina

Author:
  • Filip Sandén
Publishing year: 2014
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Denna uppsats behandlar två litterära verk som utspelar sig under kulturrevolutionen: Guldålder av Wang Xiaobo och Grymma bestar av Wang Shuo. I dessa verk skapar de båda författarna alldeles egna minnesbilder av kulturrevolutionen, minnesbilder som på många sätt står i bjärt kontrast till den gängse bilden av denna tid som ärrlitteraturen presenterar. Uppsatsen visar också hur de två författarna lyfter fram det personliga och privata hos karaktärerna, hur de låter läsaren ta del av deras tankar och känslor, samtidigt som politiska och historiska skeenden hamnar i skymundan. Deras tidvis mycket positiva minnesbilder från kulturrevolutionen – en tid för drömmar, frihet, åtrå och sexuella uppvaknanden – skiljer sig mycket från ärrlitteraturen, som målade upp kulturrevolutionens decennium i nästintill enbart svarta färger. Genom detta visar både Wang Xiaobo och Wang Shuo att kulturrevolutionen långt ifrån låter sig beskrivas på bara ett sätt, utan att den kan brytas ner och betraktas på en mängd olika vis, och ger på så sätt läsaren en mer perspektivrik förståelse för den tidsepok som kallas kulturrevolutionen.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • Wang Shuo
  • Wang Xiaobo
  • Cultural revolution
  • kulturrevolutionen
  • Scar literature
  • ärrlitteratur

Other

  • Michael Schoenhals