The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Feminism & Chick Flicks

Author

  • Miriam Nordmark

Summary, in Swedish

I denna uppsats undersöks representationer av kvinnor i chick flicks med hjälp av olika feministiska perspektiv, andra-vågens feminism och postfeminism, samt feministisk filmteori. Syftet med detta är att visa hur chick flicks påverkas av kopplingen till populär- och konsumtionskultur, samt av feminismen som del av samhällelig analys. Denna undersökning framförs genom analyser av tre chick flicks, inledningsvis filmen Miss Congeniality, i vilken framställningar av femininitet diskuteras. Därefter följer en analys av Mean Girls, vari dess skildring av samhälleliga föreställningar av kvinnliga vänskapsrelationer framförs. Slutligen en analys av filmen Easy A i vilken kvinnlig sexualitet granskas. Uppsatsen i sin helhet visar hur chick flicks präglas av konsumtionssamhällets patriarkala grund.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts
  • Languages and Literatures
  • Cultural Sciences

Keywords

  • chick flicks
  • feminism
  • postfeminism

Supervisor

  • Olof Hedling (Dr.)